| Sovereign Ad ญี่ปุ่น เอเชีย และระดับโลก ตัวแทนวางแผนงาน/ซื้อสื่อโฆษณานอกอาคารสถานที่ |
thailand out of home agency

| วิธีการออกแบบป้ายโฆษณา วิธีการคิดออกแบบโฆษณา เคล็ดลับการสร้างสรรค์งานภายนอก |

 


การดำเนินการด้านแคมเปญป้ายโฆษณาห้าข้อที่ควรคำนึงถึง

 

อารมณ์ขันและเล่ห์เพทุบาย
นี่คือรูปแบบของทางเลือกที่มีอิทธิพล เนื่องจากอารมณ์ขันและเล่ห์เพทุบายต้องการน้ำหนักทางด้านสื่อในการสร้างคุณค่าน้อยกว่าความเป็นแก่นแท้ของโลก อารมณ์ขันคือการปลุกอารมณ์ความชอบของผู้ชม เล่ห์เพทุบายเกี่ยวข้องกับผู้ชมโดยการใช้คำพูดหรือรูปภาพที่ไม่สามารถเข้าใจได้ในทันที เป็นความสัมพันธ์ที่เกี่ยวกับปัญหาหรือทางแก้ไขปัญหา

 

ความประหลาดใจ
เรียกร้องความสนใจจากผู้ชมด้วยการใช้อุปกรณ์ที่เหนือความคาดหมายหรือมีการออกแบบที่ดูแตกต่างจากทั่วๆ ไป ผู้ชมที่เกิดความประหลาดใจจะเกิดปฏิกิริยาตอบสนองที่ช้าลง และจะค่อยๆ เกิดอารมณ์ตอบรับเมื่อแก่นสารของข้อความถูกตีความจนเข้าใจแล้ว

 

สุนทรียศาสตร์
การออกแบบที่นำเสนอความพึงพอใจ ภาพหรือความคิดที่สวยงามน่าจะเหมาะกับการสังเกตุการณ์หรือการศึกษาดูรายละเอียด มีความอิสระทางภาพมากกว่าทางคำพูด

 

คำตายตัว
ปกติแล้วจะได้รับการตอบรับจากผู้ชมได้น้อยที่สุดในบรรดาสื่อการโฆษณานอกอาคารสถานที่ แม้ว่าการใช้ชื่อในการโฆษณา จะคงประสิทธิผลเมื่อเวลาผ่านไป แต่คำตายตัวจะไม่บรรลุผลรวดเร็วเช่นนั้น จุดหมายปลายทางความบันเทิงจะมีความเป็นเอกลักษณ์หากท่านตัดสินใจที่จะใช้ข้อความตายตัว ถ้าท่านมีแบรนด์หรือชื่อที่เป็นที่รู้จักอยู่แล้ว ในทางกลับกัน หากท่านพ� ��ายามจะโฆษณาการแสดง ชื่อ หรือสิ่งอื่นๆ ด้วยข้อความตายตัวท่านกำลังเสียเงินเปล่า บทสรุปง่ายๆ ของความสำเร็จในการออกแบบโฆษณาคือ ให้มันง่ายเข้าไว้

 

ยุทธวิธีห้าขั้นตอนการออกแบบสู่ความสำเร็จ
การออกแบบที่ทรงพลังคือศิลปะและวิทยาศาสตร์ ยุทธวิธีดังต่อไปนี้คือองค์ประกอบที่สำคัญมาก
• ตำแหน่ง ตำแหน่ง ตำแหน่ง
• การให้ความสำคัญทางกายภาพ
• ระยะทาง
• เวลา
• ความเป็นปัจจุบัน
ในอีกความหมายหนึ่งก็คือ ท่านต้องการข้อความที่ถูกต้อง ผู้ชมที่ถูกต้อง เวลาที่ถูกต้อง และสถานที่ที่ถูกต้อง

 

แนวทางหกข้อสำหรับสื่อนอกอาคารสถานที่

 

ถูกต้องแม่นยำ - แสดงออกถึงแนวความคิดที่สำคัญที่สุดอย่างกระชับรัดกุม
กล้าได้กล้าเสีย - นำเสนอข้อความที่มีชีวิตชีวา หรือกระตุ้นความรู้สึก อย่าใช้ข้อความน่าเบื่อ
ขอบเขต - อย่าจำกัดด้วยขอบเขตของกรอบ (ยืดขยาย 3-D)
ความชัดเจน - จำกัดจำนวนทั้งคำพูดและรูปภาพ
การกระชับให้สั้น - น้อยกว่า 7 คำ น้อยกว่า 3 องค์ประกอบ
สี - การให้ความเปรียบต่างของสีสูงสามารถเพิ่มประสิทธิภาพของสื่อการโฆษณานอกอาคารสถานที่ได้ถึง 38%

 

สาเหตุทั่วๆ ไปที่ทำให้การผลิตล่าช้า


• แผ่นดิสก์ได้รับความเสียหาย
• รูปแบบตัวอักษรหายไป หรือขาดความสมบูรณ์
• ไฟล์ขาดหายไป
• คุณภาพในการพิมพ์/ลายเส้นอยู่ในระดับต่ำ
• แบบการพิมพ์ไม่ตรงกัน
• ไม่มีการจัดลำดับภาพ
• ความไม่ลงตัวของงานศิลป์
• ภาพมีความละเอียดต่ำ